For professionals

For professionals
MINE FAVORITTER

No Fibo favorites here yet.

  For professionals

  Fibo works close with builders and other professional users of our products. On this page you will find answers for technical questions. If you can not find an answer to your question here, feel free to contact us.

  Always presicion

  Always quality

  Always environmently consious

  Designed and produced in Norway
  5 x
  faster per m2
  One of the main advantages of Fibo Wallpanels is that you save time on installation compared to regular tiles. In Norway, findings done by a third party (Unikus) in 2014, showed that one average an installer would use 5 times more time per m2 installing tiles compared to Fibo. The maine part of the time savings are linked to less ground work, as you don't need to build up a wall behind the tiles, but can mount Fibo directly on the studs. In addition you avoid timeconsuming gluing of every tile on the whole wall.
  Technical information
  Her finner du våre tekniske dokumenter. FDV som kan legges ved i ferdigattest til sluttbruker og andre nyttige og verdifulle sertifikater og dokumenter.
  • Technical approvals
  • Installation instructions
  • EDP
  • Declarations
  • Fire and noise
  • Other documents
  • FDV Documention
  • Brochure
  Technical approvals
  Sintef Approval Norwegian pdf
  Sintef Approval pdf
  Sitac Sverige pdf
  MK Danmark pdf
  VTT Finland pdf
  Certifications
  To improve our environmental performance is an integral and fundamental part of our business strategy and operating methods. See our approvals, certifications and mounting guidances here.
  EPD
  Enviromental Product Declaration for our wallpanels and Kitchen board
  Grønt Punkt
  Certificate of membership for Green Dot Norway
  More about our certifications
  15 year Fibo Warranty
  A new bathroom is a hugh investment for most people. Than it is safe to know that Fibo offers a 15 year Warranty on our product. Our Warranty is a security that adds value to your property.
  Aqualock
  The reason for Fibo's 15 year warranty is Aqualock, Fibo's own patented solution for wetroom walls 
  Aqualock was introduced in 2005 and revolutionized the market by setting a new standard for invisible and waterproof seams.
  Aqualock is the secret that will make your dream bathroom watertight as well as beautiful
  Increase the value of your property
  The condition of the bathroom is often of concern when you are looking to buy a new house. With the Fibo 15 year warranty any new owner will get security that there in this periode not will incurr any unforseen expences regarding the Fibo products. Many are prepared to pay extra for this security, wich may increase the value of the propery that has Fibo installed.
  Carbon imprint
  Fibo AS er opptatt av at vi ikke bare produserer varer uten samtidig å tenke bærekraft og miljø. Vi mener vi har en forpliktelse til å redusere vår miljømessige påvirkning og jobber derfor kontinuerlig med å redusere utslipp og forbruk av energi. Det er en av grunnene til at vi i 2016/2017 investerer over NOK 100 mill i nye maskiner og utstyr for å forbedre effektiviteten samtidig som vi reduserer vårt totale energibehov.

  Ansvaret starter på fabrikken. Fibo ferdigstiller i 2017 en større ombygging og utskiftning av produksjonsutstyr som betyr langt lavere energibehov enn vi tidligere har hatt. Samtidig får vi en mye bedre logistikk internt i fabrikken som gjør at innsatsfaktorer fraktes mye mindre rundt i fabrikken enn tidligere. Vi jobber kontinuerlig på makro og mikro nivå for å forbedre våre prosesser med tanke på miljøet.
  EPD DEKLARASJON
  Fibo fikk i 2014 EPD Deklarasjon. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA). De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg der miljødeklarasjonen er en del av totalvurderingen. Fibo sin EPD Deklarasjon kan brukes av utbyggere når nybygget skal klassifiseres med en Breeam Score.
  Breeam score
  Each of these categories addresses the most influential factors, including low impact design and carbon emissions reduction; design durability and resilience; adaption to climate change; and ecological value and biodiversity protection. Within every category, developments score points – called credits – for achieving targets, and their final total determines their rating.

  Contact us

  Mail: ordre@fibosystem.com     Customer service: +47 38 34 33 00     Main office: +47 38 34 33 00

  Follow us on Facebook and Instagram